Broeierij

Foto: Thijs Boots in de kas

Thijs Boots in de kas

De eerste Hollandse Thijs Boots eind december in de kas. De veillengte is 40 cm en de hoeveelheid grammen 34.

broeierij 2013/2014

Voor het seizoen 2013/2014 worden de volgende cultivars gebroeid; Coquette Yellow, Thijs Boots, Icoon, Robinho, Pisarro, Sao Paulo, Super Parrot, Orca en Circuit.
Foto: Coquette Yellow

Coquette Yellow

Coquette Yellow in veilstadium